Betalkort

Ett betalkort är ett kontokort, som ersätter pengar (sedlar). När du använder ett betalkort betalar du hela inköpet i sin helhet när du får fakturan. Man ska inte förväxla betalkort med kreditkort eller bankkort. De flesta kort i Sverige är en kombination av betalkort och kreditkort.

När du använder ett betalkort för att betala en vara eller tjänst debiteras beloppet automatiskt från ditt konto eller faktureras (dvs. en räkning skickas) för inbetalning samma månad eller månaden efter inköpet.

Betalkort kan också i vissa fall omvandlas till kreditkort.

Betalkort har i likhet med kreditkort en kreditgräns. Kreditgränsen sätts utifrån:

  • Din betalningsförmåga
  • Ditt eget önskemål
  • Kortets begränsningar